Zasilanie bezprzerwowe

Zasilanie bezprzerwowe to niezawodny system, który zapewnia ciągłość dostawy energii elektrycznej nawet w przypadku awarii głównego źródła zasilania. Obejmuje różne rozwiązania, takie jak UPS (Uninterruptible Power Supply), a także zasilacze i baterie stałoprądowe, gwarantujące kompleksową ochronę przed przerwami w zasilaniu.

Zasilanie bezprzerwowe polega na zagwarantowaniu ciągłego dostarczania zarówno zasilania przemiennoprądowego (UPS), jak i stałoprądowego (zasilacz + bateria) w sytuacji zaniku napięcia podstawowego. Zasilacze są wyposażone w funkcję monitorowania parametrów, co umożliwia skuteczne zarządzanie i planowanie konserwacji.

Zastosowanie zasilania bezprzerwowego w różnych sektorach i instytucjach

Zasilanie bezprzerwowe jest niezwykle ważne w instytucjach, które nie mogą sobie pozwolić na przerwy w dostawie energii, są to między innymi:

  • szpitale,

  • urzędy,

  • centra danych,

  • zakłady przemysłowe

  • banki.

Dostarczamy zaawansowane systemy zasilania bezprzerwowego , obejmujące różne typy baterii przemysłowych, takie jak stacjonarne klasyczne, szczelne bezobsługowe, żelowe oraz AGM.

Zasilanie bezprzerwowe